Skip Navigation Links
 
 
  
با توجه به استقبال گسترده مردم عزیزمان در حمایت از خانواده زندانیان نیازمند، این سامانه تدارک داده شده است تا شما هموطنان عزیز بتوانید برای یاری از این قشر آسیب پذیر از این طریق اقدام فرمایید. پس از جمع آوری کمک ها، در همین سامانه نحوه پرداخت وجوه به نیازمندان و مستندات آن اطلاع رسانی خواهد شد.

          مشاهده همه پرونده ها      

پرداخت نذر یا کمک عمومی   پرداخت نذر یا کمک خاص   لزوم ثبت نام
در این شیوه یاری رسانی، شما وجوه خود را به صورت عمومی به حساب انجمن واریز می فرمایید و انجمن وجوه حاصله را بر اساس اولویتهای مشخص میان مددجویان تحت پوشش توزیع می نماید.

  در این شیوه یاری رسانی، انجمن به نمایندگی از شما صرفا می تواند وجوه را به خانواده ای پرداخت نماید که شما پرونده ایشان را در هنگام پرداخت کمک انتخاب کرده اید.

  در این سامانه  گزارش و مستندات پرداختی وجوه جمع آوری شده به خانواده های نیازمند به اطلاع مشارکت کنندگان خواهد رسید. از این رو لازم است برای یاری رسانی در سامانه ثبت نام نمایید.

   سیستم مهربانی- طراحی و تولید توسط موسسه دانش برتر