ادامه پرداخت هزینه‌های تحصیلی فرزندان زندانیان

ادامه پرداخت هزینه‌های تحصیلی فرزندان زندانیان

مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان مرکز از ادامه پرداخت هزینه های تحصیلی فرزندان زندانیان خبر داد و گفت : با توجه به سیاست های انجمن و تعهدی که در زمینه آموزش فرزندان زندانیان، ادامه تحصیل فرزندان آنان و همچنین پیگیری فرزندان بازمانده از تحصیل داده ایم، نوبت سوم هزینه های تحصیلی فرزندان تحت پوشش پرداخت شد.

منتظر افزود: خانواده های زندانیان یکی از مهمترین دغدغه های انجمن به شمار می روند که در معرض انواع آسیب ها قرار دارند و ما تلاش می کنیم تا حد امکان این آسیب ها را کاهش دهیم.

همچنین مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان مرکز گفت : به منظور تشویق و ترغیب فرزندان محصل زندانیان تحت پوشش طرحی با عنوان «دانش آموز کوشا» در حال اجرا است که به هر دانش آموز واجد شرایط که دارای رتبه برتر باشند در مقاطع ابتدایی تا دانشگاه مبلغی حداقل ۱۰۰ هزار تومان و حداکثر ۳۰۰ هزار تومان بعنوان هدیه به آنان اعطا می شود و طی مراسمی  از این افراد تجلیل خواهد شد.

منتظر گفت: وقتی خانواده ای سرپرست خود را بصورت موقت از دست می دهد، بی شک فرزندان دچار آسیب های جدی شده که عدم حمایت از آنها موجب بی انگیزگی و بی تفاوتی نسبت به درس و مدرسه و در نهایت موجب دور افتادن آنان در امر تحصیل علم و سواد آموزی می شود.

وی تصریح کرد : هیچ یک از فرزندان زندانیان تحت پوشش نباید به جهت فقر مالی از تحصیل باز بمانند.

منتظر افزود : به مناسبت آغاز سال تحصیلی، انجمن در نوبت اول در شهریور ماه سال جاری ۲۹۰ میلیون ریال، نوبت دوم مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال در آبان ماه و نوبت سوم نیز مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال در دی ماه به فرزندان زندانیان جهت تحصیل در مقاطع مختلف اختصاص و پرداخت کرده است.

مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان مرکز در ادامه افزود : برخی فرزندان زندانیان با زندانی شدن سرپرست خانواده ترک تحصیل می کنند و انجمن برنامه های خوبی برای بازگشت به تحصیل فرزندان بازمانده از تحصیل زندانیان دارد.