راههای کنترل استرس کارکنان سازمان

استرس را به فشار روانی ترجمه کرده اند که غالبا این فشار ناشی از علل بیرونی است. اگر چه دراین مقاله می توان به علل فشارزای درونی نیز تسریع داد. ساخت شخصیتی، وضعیت بدنی، شیوه نگرش ، آشفتگی روانی- تنش های درونی، نابسامانی های مالی- شغلی و اجتماعی موثر همگی ازعلل درونی- بیرونی استرس زا به شمار می آیند. مدیران یک سازمان به دلیل مسئولیتهایی که دارند بیشترازکارکنان درمعرض این فشار ها هستند و به این دلیل باید بیشتر مراقب وضعیت روانی خود باشند و با استرس مقابله کنند. در اینجا به برخی راههای مقابله با استرس و فشار روانی ناشی از شغل و محیط کار که برای مدیران وکارکنان سازمانها مهم وتاثیر گذار است می پردازیم.
۱-شناخت موقعیت استرس زا: اولین اقدام در کنترل استرس شناخت موقعیت وبه عبارتی شناخت عامل مشکل ساز است. چنانچه کارکنان و مدیران سازمان احتمالات فشارزا را برای رخدادها، جلسات و بحرانها پیش بینی وشناسایی کنند این شناسایی و
پیش بینی می تواند تاحد زیادی از بروز فشار روانی جلوگیری کنند.(دیویس ۱۹۸۶)
۲-خودداری از اشتغال به چندکار همزمان: دربرخی مواقع مشاهده می شود که کارکنان کارهای متعدد و متفاوتی را انجام
می دهند و این عامل باعث ترافیک شغلی برای آنان و ایجاد فشار روانی می شود. متاسفانه برخی مدیران وکارکنان به دلیل کسب درآمد بیشتر یا بدست آوردن موقعیت های شغلی- اجتماعی همزمان خود را به چند کار مشغول می کنند که این وضعیت درکوتاه مدت یا دراز مدت باعث فشار روانی بر آنها می شود. لذا بهتراست که از تعداد کارهای همزمان کارکنان پرهیز شود.
۳-استراحت کافی داشتن: تحقیقات نشان داده (جینکس ۱۹۸۳)که هر چقدر فاصله میان دو یا چند حالت هیجان زا و استرس آور کمتر باشد زمان بهبود وضعیت کاهش
می یابد و لذا فرد نمی تواند خود را برای موقعیت بعدی آماده سازد. لذا بهتراست که در بین کار ساعاتی برای نوشیدن وغذا اختصاص یابد تا فرصتی برای استراحت کارکنان فراهم شود تا با آمادگی بهتری به ادامه کار بپردازند. بنابراین شرکت درجلسات مکرر، ملاقات اداری پی در پی از علل استرس زا هستند که باید تا حد امکان کمتر شوند.
نه تنها در محیط کار که درخارج از آن با تفریح و رفتن به اردو و فراهم نمودن امکان تفریحات خانوادگی برای کارکنان می توان باعث کاهش استرس شد.
۴-داشتن برنامه و هدف : بی برنامه بودن مقدمه اتفاقات فشارزا و پیش بینی نشده است. داشتن هدف مانع بی تفاوتی و سر در گمی می شود. فعالیت سازمانی زمانی به نتیجه
می رسد که برنامه ریزی شده و با اهداف مشخصی تعیین شده باشد.
۵-رضایت مندی شغلی: زمانی که مدیر یا کارکنان از کارشان راضی نباشند یا آن را اجباری یا تحمیلی و از سر ناچاری بشمارند و یا در کاری غیر از رشته تخصصی خودشان فعالیت کنند دچار نارضایتی و به مرور دچار فرسودگی شغلی می شوند از مهمترین دلایل نارضایتی، گذشته از موارد فوق بی توجهی سازمان به خلاقیت و نوآوری کارکنان و
بی ارزش شمردن زحمات آنان می باشد.
۶-مشارکت دادن دیگران در کار: مشارکت با دیگران در کار و مشارکت دادن زیر دستان در کار از شدت سر در گمی کار می کاهد. آنها که دیگران را در کارهای خود به ویژه در مدیریت شرکت می دهند در واقع از اندیشه آزاد برخوردار هستند. احترام گذاشتن به دیگران باعث واکنش مناسب از سوی آنان می شود و به این سبب عکس العمل های مقابله جویانه و خصمانه جایگزین عکس العمل های ملایم دو جانبه و صمیمانه را می گیرد.
۷-همیاری و روابط صمیمانه: داشتن روابط صمیمانه و همدلانه باعث می شود که کارکنان کمتر از فشار روانی محیط کار آسیب ببینند و احساس خلاء وتنهایی نمی کنند. هرنوع کمک و همدلی که منجر به ایجاد آرامش شود باعث رضایتمندی و لذت بردن از کار و سعی در پیشرفت شغل خود می شود.
۸-تمرین وتجربه: افراد کم تجربه و دوره ندیده در شرایط استرس زا فشار روانی بزرگی را تجربه می کنند. زیرا راههای کنترل هیجانات، شناسایی موقعیت و مشکل و راه حلهای کنترل فشار روانی را تجربه
نکرده اند. لذا پیشنهاد می شود که مدیران جوان با مطالعه در زمینه حوادث مربوط به حرفه خود وآشنایی با تجارب افراد با تجربه در حرفه خود آمادگی نسبی مقابله با فشار روانی را پیدا کنند.
خلاصه مطالب:
مدیران وکارکنان سازمان زمانی بهتر از عهده وظایف وکارهای خودشان بر می آیند که موانع ومشکلات خودرا بشناسند ودر صدد رفع آن برآیند. زیرا موانع استرس زا هستند و هرآنچه که استرس زا باشد فشار روانی بر فرد وارد می کند. داشتن برنامه وهدف ، شناخت کار و چالشهای آن ، رضایت مندی شغلی و لذت بردن از شغل، استراحت کافی، داشتن یک برنامه غذایی مناسب که حاوی پروتئینها، میوه ، سبزی ها و لبنیات ، بدون دخانیات، موادشیرین ، قهوه وچای زیاد نباشد را شامل
می شود. هر چند استرس بخشی از زندگی روزانه است ولی چنانچه بیش از حد باشد اثر مخرب دارد و به آرامش روانی و سلامت جسمی فرد آسیب می رساند. فشار روانی برحسب توانایی وآمادگی افراد اثرات متفاوتی برجا می گذارد. مدیران به دلیل مسئولیتهایی که در پیش دارند با فشار روانی بیشتری مواجه هستند و بدین دلیل ضروری است که با شناخت احترام متقابل در محیط کار و رضایت شغلی پرسنل به کارشان ادامه دهند.
اردشیرمبرم(پژوهشگر علوم اجتماعی)
گلاره حکیمی (روانشناس)

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های ضروری با * مشخص شده است. *