خانواده حکیمه

خانواده حکیمه

نام و نام خانوادگی:     حکیمه     وضعیت سلامت:سالم
شغل:خدماتی نسبت:همسر تعداد فرزند:یک فرزند دختر محل تولد:تهران
میزان تحصیلات: سیکل وضعیت مسکن:استیجاری نوع بیمه:امداد بومی یا مهاجر:بومی

 

نوع سکونت:آپارتمان

 

متراژ و سن مسکن: ۴۰متر و ۱۸سال ساخت دسترسی به مراکز فرهنگی و بهداشتی:دارد میزان رهن :۱۵میلیون تومان

واجاره:۵۵۰هزار تومان

تعداد اتاق خواب:یک امکانات رفاهی:دارد آدرس و تلفن وتوضیحات:خ مدنی

 

مدیریت خانواده:متوسط درامد خانواده :یارانه، حقوق کارهای خدماتی مددجو
کیفیت تغذیه:ضعیف لباس اعضا:متوسط
تفریح واوقات فراغت :ضعیف امنیت روانی، اجتماعی:متوسط
ارتباط با بستگان :متوسط تاریخچه مشکل در خانواده:۵ماه

 نقاط قوت خانواده 

طی بازدید منزل صورت گرفته مشخص گردید مدت ۵ماه است که همسرش در زندان است در طول این مدت به کمیته امداد مراجعه کرده و به صورت موردی تحت پوشش قرار گرفته است. در حال حاضر خود با کارهای خدماتی در منزل معلم های مدرسه دخترش که در جریان مشکل وی می باشد امرار معاش می کند. یارانه اش را نیز دریافت می کند.

اهم مسائل و مشکلات مطرح شده 

طی بازدید منزل صورت گرفته مشخص گردید در طول مدت وی با مشکلات زیادی برخورد داشته و چون فاقد مهارت لازم می باشد به کارهای خدماتی روی اورده است .در حال حاضر نیز دو ماه است اجاره منزل وی عقب افتاده و صاحبخانه نیز وی را تحت فشار قرار داده است.همسر وی راننده ماشین بوده و کم و بیش مخارج روزانه را تامین می کرده است و پس از زندان افتادن وی ماشین راکه مدل پایین بوده ۴میلیون تومان فروخته و مقداری را بابت بدهی و جرایم ماشین پرداخت کده و باقی مانده را بابت اجور معوقه پرداخت کرده است. مددجو اظهار داشت که دراین مدت دخترش که بسیار وابسته پدر بوده،بهانه گیر شده است و در حال حاضر قرص مصرف می کند و با توجه به این که نوجوان است و سن بلوغ را می گذراند بسیار حساس شده است. مددجو با خانواده اش ۱۰سال است که قطع رابطه کرده است و تنها مادر شوهر سالخورده ای دارد که خود مستاجر است و تنها با حقوق بازنشستگی پایین زندگی خود را می گذراند و هر از گاهی کمک ناچیز به وی میدارد. وسایل زندگی مددجو درحد متوسط و کهنه و قدیمی بود و وسایل در حد رفع نیاز را دارا بود.