کمک هزینه معیشت و پوشاک

کمک هزینه معیشت و پوشاک

تامین خوراک و ارزاق اولیه و پوشاک خانواده ، نخستین پله همراهی انجمن حمایت زندانیان برای آغاز روند حمایت از هر مددجو است.
سبدهای کالای اهدایی انجمن به خانواده ها شامل پوشاک و مواد پروتئینی، شوینده، غلّات و حبوبات می باشد که با توجه به نیازهای اولیه و ضروری این خانواده ها تهیه و با رعایت استانداردهای بهداشتی و غذایی سعی در پوشش تمامی ریزمغذی های مورد نیاز را دارد.
شما عزیزان می توانید بر اساس نیت خود ما را در این امر خطیر همراهی نمائید.