سهیلا، مادر فداکار

سهیلا، مادر فداکار

سهیلا
متولد ۱۳۴۵
صادره از تهران
فرزند: یک پسر ۲۶ ساله و یک دختر ۱۹ ساله
شغل: کارشناس بیهوشی
فرزند اول سهیلا یک پسر ۲۶ ساله است و از سال ۱۳۹۲ وارد کار خرید و فروش موبایل و رایانه شد. ولی بدلیل نداشتن تجربه کافی ورشکست شد و در مضیقه مالی قرار گرفت. برای حل مشکل راه های زیادی را امتحان کرد که متاسفانه مشکلات ایشان دوچندان شد.
خانواده سهیلا زمانی از مطلع می شوند که کار از کار گذشته بود. به ناچار خود سهیلا مسئولیت بدهی های پسرش را بر عهده می گیرد و تا جایی که توانست تلاش کرد و با قرض گرفتن از آشنایان بخشی از بدهی ها را پرداخت نمود.
ولی حجم بدهی ها بالا بود و سهیلا توان تسویه تمامی آنها را نداشت و در اسفند ماه سال۹۶ با حکم جلب یکی از طلبکاران روانه زندان شد.
سهیلا باید برای رهایی از زندان ۱۵۰ میلیون تومان به طلبکاران پرداخت کند.
این مادر فداکار از شما خیرین تقاضای حمایت دارد.