اختصاص ۵ میلیارد ریال وام اشتغال خانگی برای خانواده زندانیان

اختصاص ۵ میلیارد ریال وام اشتغال خانگی برای خانواده زندانیان

مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان مرکز در خصوص توانمندسازی خانواده زندانیان گفت: از وظایف این انجمن کمک به زندانیان و خانواده های آنان، بازسازی شخصیت و اصلاح و ارشاد زندانیان، کمک در جهت اشتغال خانواده آنان، کمک به آموزش و مهارت های حرفه ای به خانواده زندانیان و سایر امور مربوط به توانمندسازی خانواده هاست. لذا رساندن این خانواده ها به استقلال مالی از طریق جلب مشارکت موسسات با هدف کاهش آسیب های اجتماعی از جمله برنامه های انجمن در سال جاری است.
وی افزود: در همین راستا انجمن حمایت جهت ایجاد اشتغال خانگی توافقاتی را با بانک رسالت و بانک ملی انجام داده و در آن مقرر شده بانک های مذکور جهت حمایت از تولید صنایع دستی خانواده های زندانیان اقدام به اعطای وام قرض الحسنه ۲۰ میلیون ریالی کنند.
منتظر با بیان این که خانواده زندانی در ارتکاب جرم سرپرست خانواده هیچ نقش و گناهی نداشته گفت: متاسفانه خانواده زندانی بیشتر از خود زندانی با دشواری و مشکلات روبروست و وظیفه انجمن ها در مواجهه با این مساله صرفاً پرداخت مستمری ماهانه و کمکهای نقدی و کالا نیست بلکه اجرای برنامه های آموزشی و توانمندسازی در راستای پیشگیری از بروز آسیب های اجتماعی از اقداماتی است که لازم است انجمنها در اولویت کار خود قرار دهند.
وی خاطرنشان کرد: بانک رسالت با اختصاص یک میلیارد ریال و بانک ملی نیز با اختصاص ۴ میلیارد ریال اعطای وام جهت اشتغال خانگی خانواده های زندانیان موافقت نموده است.