خصوصیات کودکان تک والدینی

خصوصیات کودکان تک والدینی

کودکان خانواده هایی که به دلایلی از جمله فوت ، غیبت ، زندان وطلاق والدینشان ازیکدیگر جدا شده اند به مرور دارای ویژگی ها وخصوصیاتی می شوند که موجب مشکلاتی برای آنها وخانواده واجتماع می شود .
هرچند خصوصیاتی که دراین نوشتار ، ازآنها یاد می شود درتمام این کودکان مشاهده
نمی شود ولی بررسی این دسته از کودکان وجود این ویژگی ها را در اغلب موارد نشان داده است .
آگاهی خانواده و والد حاضر از این خصوصیات می تواند مانع ایجاد بسیاری از اختلالات رفتاری – روانی شود و باعث
می شود تاحد ممکن با اقداماتی از قبیل مطالعه و مشاوره با مشاوران و روان شناسان از بوجود آمدن آنها جلوگیری شود. در این نوشتار به برخی از مهمترین ویژگیهای اغلب کودکان تک والدینی می پردازیم :
۱-احساس تنهایی و خلاء
این کودکان عدم حضور والد غایب را همواره لمس می کنند ، هرچند والد حاضر سعی
می کند این خلاء را پرکند اما به درجاتی این احساس چون واقعی و عینی است احساس
می شود .
۲-افسردگی ناشی از فقدان :
افسردگی وکاهش خلق به دلیل فقدان یکی از والدین همواره به درجاتی دراین کودکان مشاهده می شود. البته کودکانی که به دلایلی نمی خواهند تاثیرات منفی فقدان پدر یا مادرشان را نشان دهند به صورت پنهان و پوشیده علائم افسردگی را خواهند داشت .
۳-اضطراب ونگرانی :
کودکان تک والدین به دلیل نامعلوم بودن شرایط زندگی نگران وضعیت اکنون و آینده خود می شوند و اغلب احساس می کنند قرار است اتفاقی بیافتد ولی نمی دانند این اتفاق بد چیست وکی رخ می دهد .
۴-کاهش اعتماد به نفس :
کودکان تک والدینی به دلیل تفاوتی که شرایط آنها با سایر همسالان دارد و این وضعیت باعث احساس ضعف و نگرانی از آینده واحساس تنهایی می شود به تدریج دچار کاهش اعتماد به نفس می شوند .
۵-احساس عدم امنیت :
برای کودکان امنیت عبارتست از حضور والدین و تامین نیازهای اولیه .
فقدان یکی از والدین کودکان را نگران
می کند که نکند والد حاضر را ازدست بدهند و این باعث ایجاد اضطراب ودلشوره مداوم
می شود .
۶- توجه طلبی :
هرچند والد حاضر سعی دارد توجه کافی به فرزندش کند ولی وقتی کودک به مقایسه خود باهم سالانش که پدر و مادرشان در زندگی حاضرند و با هم زندگی می کنند
می پردازند توجه طلب می شوند و سعی دارند که با جلب توجه دیگران درصدد کاهش این کمبود برآیند .
۷-افت عملکرد عمومی :
هر چند کودکان خانواده های تک والدینی باهوش و با استعداد باشند ، حزن ناشی از فقدان والد به دلیل اینکه بخشی از انرژی آنان صرف افکار و احساسات می شود و دقت وتمرکز آنها راتحت الشعاع قرار می دهد در برخی زمینه ها دچار افت عملکرد می شوند مانند : افت تحصیل .
۸- اختلال در روابط بین فردی :
وابسته شدن ویا دوری ازدیگران به دلیل توجه طلبی و دوری گزینی از دیگر خصوصیات کودکان تک والدین است. این اختلال مانع برقراری روابط صحیح و مناسب با همسالان و اجتماع می شود. در برخی مواقع این اختلال بصورت مشکلات ارتباطی خود را نشان
می دهد.
۹-گوشه گیری و انزوا:
احساس خلاء و فقدان ، کاهش اعتماد به نفس وخود پنداره های ضعیف در برخی کودکان آنها را گوشه گیر می کند و به مرور این وضعیت کودکان را در خود فرومی برد و منزوی می شوند .
۱۰- دوست یابی غیر منطقی :
برخی از این کودکان برای جبران ضعفها وکمبودهای خود و برای کسب قدرت و رهایی از احساس تنهایی سعی می کنند به هر طریقی بدون مطالعه و بررسی با دیگران دوست شوند که متاسفانه یکی از معیارهای آنان در انتخاب دوستی ، جسور و قلدر بودن آن دوست است .
۱۱-تعارض با قانون :
به دلیل کمبودها و احساس این کودکان به اینکه جامعه و قانون توجه کافی و لازم به نیازهای آنان ندارد احتمال اینکه این افراد قانون گریز باشند و رفتارهای غیر قانونی انجام دهند وجود دارد .

۱۲-خصومت درونی و آشکار :
ناکامی و احساس درماندگی به دلیل مشکلات اجتماعی و اقتصادی می تواند زمینه ای برای ایجاد خصومت درونی و اشکار این افراد شود. نتیجه خصومت این کودکان رفتارهای مقابله و تلافی جویانه می باشد .
۱۳-ریسک پذیری بالا :
موانع و محدودیتهایی که سر راه کودکان تک والدین وجود دارد در برخی کودکان میزان جرأت ورزی و ریسک پذیری آنان را افزایش می دهد و این مسئله احتمال پیدایش سرخوردگی وشکستها را بالا می برد .
۱۴-احساساتی بودن :
مشکلات عاطفی واحساسی امکان تصمیمات احساسی و عجولانه و غیر منطقی در این کودکان را بالا می برد و نتیجه این وضعیت پیش بینی های نادرست و شکستهای گوناگون خواهد بود .

۱۵-مشکل درحل مسئله :
این کودکان به دلیل احساس عدم امنیت و اینکه منابع حمایتی محدودتری دارند سعی می کنند مراحل رسیدن به حل مسئله و تصمیم گیری منطقی را رعایت ننموده و با اولین جرقه هایی که به ذهنشان می رسد در صدد به کارگیری آن شوند . این کودکان تحمل بررسی و ارزیابی راه حلهای مختلف را ندارند .
۱۶-وابستگی بیش از حد :
ترس از محیط، نگرانی از برخورد دیگران، فقدان حمایت و احساس تنهایی و نگرانی از اینکه والد حاضر از دست نرود از علل وابستگی بیش ازحد بسیاری از کودکان تک والدین به خانواده می شود .
۱۷-کاهش انگیزة موفقیت وپیشرفت :
اگرچه درعدة اندکی ازکودکان تک والدینی مشاهده شده که برای جبران کمبودها با تلاش و پشتکار سعی کرده اند موفق باشند اما اغلب کودکان تک والدینی به دلیل نا امیدی و نگرانی از وضعیت آینده به مرور انگیزه های خود برای موفقیت و پیشرفت را از دست
می دهند .
۱۸-کاهش توانمندی وجرأت ورزی :
برخلاف عده اندکی از کودکان تک والدینی که به صورت افراطی جسور و جرأتمند
می شوند این حالت به علت جبران کمبودهایشان روی می دهد . عده بیشتری از این کودکان کم جرأت و ترسو می شوند وقادر به حداقل ریسک و مواجهه با شرایط جدید نمی باشند و علت آن احساس عدم امنیت و فقدان حمایت گر می باشد .
اردشیر مبرم (پژوهشگر علوم اجتماعی )
منبع :
James ,Adamsl (1973) ‹› Understanding adolescence.New York.