حمایت از خانواده اعدامی ها در دستور کار دولت قرار می گیرد

معاون ریاست جمهوری در امور زنان گفت: در برنامه ششم توسعه حمایت از خانواده اعدامی ها در دستور کار قرار می گیرد.
شهیندخت ملاوردی با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اقدامات معاون زنان ریاست جمهوری در حمایت از خانواده زندانیان گفت: با توجه به محدودیتهای اعتباری که داشتیم توانستیم بخشی از تفاهم نامه هایی که با نهادهای مرتبط در این امور داشتیم را در ۶ استان اجرایی کنیم که مهمترین آن توانمندسازی خانواده های زندانیان و موضوع اشتغالزایی آنان بود.
وی در مورد بودجه مورد نیاز این طرح ها گفت: گزارش هایی که دریافت کردیم رضایتمند است. معمولا بخشی از بودجه را معاونت ریاست جمهوری و بخشی را نهاد مربوطه تامین می کند. در برنامه ششم توسعه هم با همین هدف یعنی توانمندسازی زنان آسیب دیده و در معرض آسیب زندانیان هم جلو رفتیم.
معاون امور زنان ریاست جمهوری در پاسخ به اینکه در برنامه پنجم توسعه موضوع حمایت از خانواده اعدامی ها حذف شد، گفت: این بند را در برنامه ششم توسعه احیا کردیم و انشا الله حمایت از خانواده اعدامی ها در دستور کار قرار می گیرد چرا که معتقدیم خانواده زندانی ارتباطی با جرم و اتهام زندانی ندارد و نباید خانواده زندانیان را به چشم مجرم نگاه کرد.