توانمندسازی خانواده زندانیان اولویت اصلی سازمان زندان ها

مجمع عمومی انجمن حمایت زندانیان مرکز عصر روز یکشنبه به منظور بررسی راهکارهای جذب کمک های اعضای انجمن حمایت زندانیان و خیران برای رسیدگی بهتر به مطالبات خانواده زندانیان برگزار شد.

در این نشست قهرمانی معاون توسعه مدیریت ومنابع سازمان زندانها، خامسی معاون دادستان کل کشور، محبی مدیرکل زندان های استان تهران و برخی خیران حضور داشتند.

قهرمانی در نشست مجمع عمومی انجمن حمایت زندانیان گفت: مهمترین مشکل زندانیان و خانواده هایشان اشتغال است.

وی گفت: بیش از ۲۰۵ مرکز در زیر مجموعه انجمن حمایت از زندانیان در سراسر کشور فعالیت دارند.

معاون توسعه انسانی سازمان زندانها تصریح کرد: توانمندسازی زندانیان و خانواده آنان نقش موثری در کاهش آسیب های اجتماعی دارد و ما تلاش می کنیم بودجه و اعتبار دولت را به انجمن حمایت زندانیان برگردانیم.

قهرمانی ادامه داد: نباید خانواده زندانیان همپای آنها تنبیه شوند بلکه باید در نبود سرپرست خانواده مورد حمایت قرار بگیرند.

وی گفت: بیش از ۱۹۰ هزار خانواده زندانی تحت پوشش انجمن حمایت قرار دارند اما این حمایت ها کافی نیست.

معاون توسعه منابع سازمان زندانها تصریح کرد: پدیده شوم مواد مخدر آثار مخرب و ویرانگری در جامعه و حانواده ها برجای گذاشته و همین مسال امار جرایم را افزایش داده است.

قهرمانی گفت: نزدیک ۷۰ درصد ورودی ها به زندان های کشور درگیر اعتیاد هستند و همین آمار ورودی خانواده هایی دارند که ممکن است برخی از آنها هم درگیر اعتیاد باشند.

معاون منابع انسانی سازمان زندانها افزود: حکم حبس برای یک زندانی موجب می شود خانواده وی درگیر مشکلات مختلف شوند که با حمایت نشدن ممکن است درگیر بزهکاری شوند.

وی گفت: امروز متاسفانه بخشی از ورودی های زندان ما افرادی هستند که یکی از والدین آنها تجربه حبس و ورود به زندان را داشته است.

قهرمانی تاکید کرد: اجازه ندهیم با اجرای حکم حبس یک فرد، خانواده او هم نابود شوند بلکه با حمایت و نظارت جدی خانواده زندانی، راه افزایش جرایم و بزهکاری را مسدود کنیم.

وی گفت: وجود خیران در انجمن حمایت زندانیان موجب کاهش آسیب های خانواده زندانیان می شود چنانکه حمایت خیران در برنامه ماه عسل بسیار بی نظیر بود.

قهرمانی افزود: برخی خانواده های زندانیان با همین حمایت ها موفقیت های علمی و اجتماعی کسب کرده اند و این بسیار ارشمند است.

معاون توسعه انسانی سازمان زندانها تصریح کرد: ماه رمضان امسال خیران ۱۷ میلیارد تومان کمک کردند و نزدیک به ۱۰۰۰ زندانی که برخی از انها محکومیت خود را طی کرده اند و قدرت تامین رد مال ندارند با همین کمک ها آزاد می شوند و به جمع خانواده بر می گردند.

وی گفت: ۳۵ درصد خانواده های زندانیان حاشیه نشین، ۵۸ درصد این خانواده ها در مناطق محروم زندگی می کنند و ۳۶ درصد خانواده ها هم درامد ماهیانه کمتر از یک میلیون تومان دارند.

 

در بیمه سلامت ایرانیان هیچ جایی برای سلامت زندانیان پیش‌بینی نشده است

 

معاون توسعه منابع انسانی سازمان زندان‌ها با بیان اینکه در بیمه سلامت ایرانیان هیچ جایی برای سلامت زندانیان پیش بینی نشده است، گفت: در لایحه احکام دائمی برنامه توسعه به دو موضوع آموزش های فنی، حرفه ای و مقاومتی به خانواده زندانیان و بیمه سلامت زندانیان و خانواده هایشان توجه کردیم.

قهرمانی گفت: حکم حبس برای یک زندانی موجب می شود خانواده وی نیز درگیر مشکلات مختلف شود که با حمایت نشدن ممکن است درگیر بزهکاری شوند.

وی گفت: امروز متاسفانه بخشی از ورودی‌های زندان ما افرادی هستند که یکی از والدین آنها تجربه حبس و ورود به زندان را داشته است.

قهرمانی تاکید کرد: اجازه ندهیم با اجرای حکم حبس یک فرد، خانواده او هم نابود شود، بلکه با حمایت و نظارت جدی خانواده زندانی، راه افزایش جرایم و بزهکاری را مسدود کنیم.